Начало Форум Сървъри Банове Статистика   » Потребители Правила и Условия   » Екип   »

Заглавие на темата: Achievements system [SQL запазване]


Achievements system [SQL запазване]

Мнениеот HuliganaKuncho » 05 Юни 2014, 15:43

Това е система за постижения, която съдържа 12 постижения, които ще обясна подробно по-надолу. Плъгина е с отворен код, всеки има право да го модифицира, както му харесва, стига да не се присвояват авторски права. За проблеми или предложения, използвайте тази тема или ЛС.

Постижения:
1) 1HP kill - убийте враг докато сте на 1 кръв.
2) Nice aim - направете 750 убийства с headshot.
3) Blind kill - убийте враг докато сте флашнат.
4) 50 stabs - направете 50 убийства с нож.
5) Scratcher - изпръскайте 300 спрея.
6) Fly man - убийте враг докато сте във въздуха.
7) Bomber man - убийте двама врагове с една граната.
8) Defuser - обезвредете 200 бомби.
9) Planter - заложете 200 бомби.
10) Server Lover - влезте в сървъра 1000 пъти.
11) SPLAT - убийте двама врагове с един патрон.
12) Best Player - играйте един час в сървъра.

Как да го свържа с SQL:
- На линия #36,37,38 и 39 намирате:
new Host[] = ""; <- тук пишете вашият хост.
new User[]= ""; <- тук пишете вашият потребител към база данните.
new Pass[] = ""; <- тук пишете вашата парола към потребителя.
new Db[] = ""; <- тук пишете вашата база данни.


Changelog:
Код: Избери целия код
v1.0 - първи релийз на плъгина


Да направя:
Код: Избери целия код
- да добавя запазване с nvault
- да добавя cvar's, за по-лесна настройка на постиженията
- да добавя звуци към някое постижение
- да добавя накакви бонуси, при определен брой изпълнени постижения
- да добавя motd с помощна информация


Модули които изисква:
#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <colorchat>
#include <fun>
#include <sqlx>
#include <hamsandwich>

Код на плъгина:
Код: Избери целия код
#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta>
#include <colorchat>
#include <fun>
#include <sqlx>
#include <hamsandwich>

#define XO_WEAPON        4
#define XO_PLAYER            5
#define ALPHA_FULLBLINDED    255
#define m_flFlashedUntil     514
#define m_flFlashedAt        515
#define m_flFlashHoldTime    516
#define m_flFlashDuration    517
#define m_iFlashAlpha        518

#define GetBit(%1,%2)       (%1 &  1 << (%2 & 31))
#define SetBit(%1,%2)       (%1 |=  (1 << (%2 & 31)))
#define DelBit(%1,%2)      (%1 &= ~(1 << (%2 & 31)))

const MAX_PLAYERS = 32
new g_Prefix[] = "^1[^4Achievments^1]"

new Handle:MySQL_Tuple, Handle:MySQL_Connection, g_Error[255], MySQL_Query[512]
new bool:playerLoaded[33]

new a_lowhp[32], a_hsk[32], a_blk[32], a_knk[32], a_pnt[32], a_flyman[32], a_he[32], a_plr[32], a_dsr[32], a_svlover[32], a_1a2k[32], a_timespend[32]
new p_hs[32], p_knife[32], p_spr[32], p_inair[32], p_he[32], p_bdef[32], p_pl[32], p_connections[32], p_minutes[32]

new iKillerShot, g_iShotKills[MAX_PLAYERS + 1], g_iGunEvent_IDsBitsum

new Host[] =    "";
new User[]=    "";
new Pass[] =    "";
new Db[] =    "";

public plugin_init()
{
   register_plugin("Achievments system", "1.0", "<HK>")
   
   register_event("DeathMsg", "player_killed", "a")
   register_event( "23", "player_spray", "a", "1=112")
   
   register_forward(FM_CmdStart, "FwdCmdStart")
   
   register_logevent("round_start", 2, "0=World triggered", "1=Round_Start")
   
   register_clcmd("say /ach", "a_menu")
   register_clcmd("say_team /ach", "a_menu")
   register_clcmd("say /achievement", "a_menu")
   register_clcmd("say_team /achievement", "a_menu")
   
   set_task(60.0, "time_record", .flags="b")
}

public plugin_precache()
{   
   MySQL_Tuple = SQL_MakeDbTuple(Host, User, Pass, Db)
      
   new ErrorCode
   MySQL_Connection = SQL_Connect(MySQL_Tuple, ErrorCode, g_Error, charsmax(g_Error))
   if(MySQL_Connection == Empty_Handle)
      set_fail_state(g_Error)
         
   formatex(MySQL_Query, charsmax(MySQL_Query),"CREATE TABLE IF NOT EXISTS `achievments` (`id` INT(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT,`steamid` VARCHAR(32),`name` VARCHAR(32),`a_lowhp` INT(1),`a_hsk` INT(1),`p_hs` INT(1),`p_knife` INT(1),`a_blk` INT(1),`a_knk` INT(1),`a_pnt` INT(1),`a_flyman` INT (1),`p_spr` INT(1),`a_he` INT (1),`a_plr` INT (1),`a_dsr` INT (1),`p_pl` INT (1),`p_bdef` INT (1),`a1` INT (1),`p1` INT (1),`a_1a2k` INT (1), `a_spd` INT (1),  PRIMARY KEY(`id`))")
   SQL_ThreadQuery(MySQL_Tuple, "SQL_TrashHandler", MySQL_Query)
}

public bomb_defused(id) 
{
   p_bdef[id] += 1
   if(p_bdef[id] == 200 && !a_dsr[id]) {
      a_dsr[id] = 1
      ColorChat (id, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Defuser^1.", g_Prefix)
   }
}

public bomb_planted(id)   
{
   p_pl[id] += 1
   if(p_pl[id] == 200 && !a_plr[id]) {
      a_plr[id] = 1
      ColorChat (id, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Planter^1.", g_Prefix)
   }
}

public plugin_end()
{
   SQL_FreeHandle(MySQL_Connection)
}

public round_start(id)
{
   p_he[id] = 0
}

public player_spray()
{
   new iPlayer = read_data(2)
   
   p_spr[iPlayer] += 1
   if(p_spr[iPlayer] == 300 && !a_pnt[iPlayer]) {
      a_pnt[iPlayer] = 1
      ColorChat (iPlayer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Scratcher^1.", g_Prefix)
   }
}

public a_menu(id)
{
   new szText[555 char]
   formatex(szText, charsmax(szText), "\wAchievments menu")
   new Menu = menu_create(szText, "a_menu_handler")

   if(a_lowhp[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\d1HP kill [Kill someone at 1 HP] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "1", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\w1HP kill [\yKill someone at 1 HP\w]")
      menu_additem(Menu, szText, "1", 0)
   }
   if(a_hsk[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dNice aim [Make 750 HS] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "2", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wNice aim [\yMake 750 HS/You: \w%d\y\w]", p_hs[id])
      menu_additem(Menu, szText, "2", 0)
   }
   if(a_blk[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dBlind kill [Kill someone when you are flashed] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "3", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wBlind kill [\yKill someone when you are flashed\w]")
      menu_additem(Menu, szText, "3", 0)
   }
   if(a_knk[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\d50 stabs [Make 50 Knife kills] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "4", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\w50 stabs [\yMake 50 Knife kills/You: \w%d\y\w]", p_knife[id])
      menu_additem(Menu, szText, "4", 0)
   }
   if(a_pnt[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dScratcher [Make 300 sprays] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "5", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wScratcher [\yMake 300 sprays/You: \w%d\y\w]", p_spr[id])
      menu_additem(Menu, szText, "5", 0)
   }
   if(a_flyman[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dFly man [Kill someone when you are in air] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "6", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wFly man [\yKill someone when you are in air\w]")      
      menu_additem(Menu, szText, "6", 0)
   }
   if(a_he[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dBomber Man [Kill 2 peoples with HE] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "7", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wBomber Man [\yKill 2 peoples with HE\w]")
      menu_additem(Menu, szText, "7", 0)
   }
   if(a_dsr[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dDefuser [Defuse 200 bombs] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "8", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wDefuser [\yDefuse 200 bombs/You: \w%d\y\w]", p_bdef[id])
      menu_additem(Menu, szText, "8", 0)
   }
   if(a_plr[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dPlanter [Plant 200 bombs] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "9", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wPlanter [\yPlant 200 bombs/You: \w%d\y\w]", p_pl[id])
      menu_additem(Menu, szText, "9", 0)
   }
   if(a_svlover[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dServer Lover [Join 1000 times] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "10", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wServer Lover [\yJoin 1000 times/You: \w%d\y\w]", p_connections[id])
      menu_additem(Menu, szText, "10", 0)
   }
   if(a_svlover[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dSplat [Kill 2 enemys with one bullet] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "11", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wSplat [\yKill 2 enemys with one bullet\w]", p_connections[id])
      menu_additem(Menu, szText, "11", 0)
   }
   if(a_timespend[id] == 1) {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\dBest Player [Play hole map] - COMPLETED")
      menu_additem(Menu, szText, "12", 0)
   }
   else {
      formatex(szText, charsmax(szText), "\wBest Player [\yPlay hole map (60min.)\w]")
      menu_additem(Menu, szText, "12", 0)
   }
   
   menu_setprop(Menu, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL)
   menu_display(id, Menu, 0)
}

public a_menu_handler(id, menu, item)
{   
   new data[6], iName[64], access, callback
   menu_item_getinfo(menu, item, access, data,5, iName, 63, callback)
   new key = str_to_num(data)
   switch(key)
   {     
      case 1:
         a_menu(id)
      case 2:
         a_menu(id)
      case 3:
         a_menu(id)
      case 4:
         a_menu(id)
      case 5:
         a_menu(id)
      case 6:
         a_menu(id)
      case 7:
         a_menu(id)
      case 8:
         a_menu(id)
      case 9:
         a_menu(id)
      case 10:
         a_menu(id)
      case 11:
         a_menu(id)
      case 12:
         a_menu(id)
   }
   menu_destroy(menu)
   return PLUGIN_HANDLED
}public client_disconnect(id)
   Save(id)

public client_putinserver(id)
{
   p_minutes[id] = 0
   playerLoaded[id] = false
   Load(id)
   p_connections[id] += 1
   if(p_connections[id] == 1000 && !a_svlover[id]) {
      a_svlover[id] = 1
      ColorChat (id, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Server Lover^1.", g_Prefix)
   }
}

public player_killed()
{
   new killer = read_data(1)
   new victim = read_data(2)
   new headshot = read_data(3)
   new iPercent
   if(killer == victim)
      return PLUGIN_HANDLED
      
   if(get_user_health(killer) == 1 && a_lowhp[killer] != 1) {
      a_lowhp[killer] = 1
      ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 1HP Kill^1.", g_Prefix)
   }
   
   if(p_hs[killer] < 749 && headshot && a_hsk[killer] != 1)
         p_hs[killer] += 1
         
   else if(p_hs[killer] >= 749 && headshot && a_hsk[killer] != 1) {
      ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 750 Headshot Kills^1.", g_Prefix)
      a_hsk[killer] = 1
   }
   
   if(get_user_flashed(killer, iPercent))
   {
      if(iPercent == 100 && !a_blk[killer]) {
         a_blk[killer] = 1
         ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Blind Kill^1.", g_Prefix)
      }

   }
   
   if(get_user_weapon(killer) == CSW_KNIFE)
   {
      if(p_knife[killer] >= 49 && !a_knk[killer]) {
         a_knk[killer] = 1
         ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 50 Knife Kills^1.", g_Prefix)
      }
      if(!a_knk[killer])
         p_knife[killer] += 1
   }
   
   if(p_inair[killer]) {
      a_flyman[killer] = 1
      ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Fly man^1.", g_Prefix)
   }
   
   if(get_user_weapon(killer) == CSW_HEGRENADE)
      p_he[killer] += 1
      
   if(p_he[killer] == 2 && a_he[killer] != 1) {
      a_he[killer] = 1
      ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 BomberMan^1.", g_Prefix)
   }
   
   if(GetBit(iKillerShot, killer))
   {
      g_iShotKills[killer]++
      if(g_iShotKills[killer] >= 2)
      {
         a_1a2k[killer] = 1
         ColorChat (killer, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Splat^1.", g_Prefix)
      }
   }
   
   return PLUGIN_HANDLED
}

public time_record()
{
   new players[32], pnum, tempid
   get_players(players, pnum)
   
   for(new i; i<pnum; i++)
   {
      tempid = players[i]
      new CsTeams:team = cs_get_user_team(tempid)
      
      if(team != CS_TEAM_SPECTATOR && team != CS_TEAM_UNASSIGNED)
      {
         p_minutes[tempid] += 1
         if(p_minutes[tempid] == 59 && !a_timespend[tempid])
         {
            a_timespend[tempid] += 1
            ColorChat (tempid, NORMAL, "%s Pozdravleniq! Otkluchihte postijenieto^4 Best Player^1.", g_Prefix)
         }
      }
   }
}


public FwdPlaybackEvent( flags, id, eventid )
{
   if(!(g_iGunEvent_IDsBitsum & (1 << eventid)))
      return FMRES_IGNORED;
      
   DelBit(iKillerShot, id)
   g_iShotKills[id] = 0

   return FMRES_HANDLED
}

public Ham_CBasePlayer_TraceAttack(this, attacker, Float:damage, Float:direction[ 3 ], traceresult, damagebits)
{
   if(is_user_connected(attacker) && is_user_alive(attacker))
   {
      static g_iWeapon; g_iWeapon = get_user_weapon(attacker)
      if(g_iWeapon == CSW_KNIFE || g_iWeapon == CSW_HEGRENADE)
      {
         return HAM_HANDLED
      }
      
      SetBit(iKillerShot,attacker)
   
   }
   return HAM_HANDLED
   
}

public FwdCmdStart(id, handle)
{
   if (!is_user_alive(id))
      return FMRES_IGNORED
   
   if(entity_get_int(id, EV_INT_flags ) & FL_ONGROUND)
      p_inair[id] = false
   else
      p_inair[id] = true
      
   return FMRES_IGNORED
}

get_user_flashed(id, &iPercent=0)
{
   new Float:flFlashedAt = get_pdata_float( id, m_flFlashedAt, XO_PLAYER )
   if( !flFlashedAt )
      return 0

   new Float:flGameTime = get_gametime()
   new Float:flTimeLeft = flGameTime - flFlashedAt
   new Float:flFlashDuration = get_pdata_float( id, m_flFlashDuration, XO_PLAYER )
   new Float:flFlashHoldTime = get_pdata_float( id, m_flFlashHoldTime, XO_PLAYER )
   new Float:flTotalTime = flFlashHoldTime + flFlashDuration
   
   if( flTimeLeft > flTotalTime )
      return 0
   
   new iFlashAlpha = get_pdata_int( id, m_iFlashAlpha, XO_PLAYER )
   
   if( iFlashAlpha == ALPHA_FULLBLINDED )
   {
      if( get_pdata_float( id, m_flFlashedUntil, XO_PLAYER) - flGameTime > 0.0 )
         iPercent = 100
      else
         iPercent = 100-floatround( ( ( flGameTime - ( flFlashedAt + flFlashHoldTime ) ) * 100.0 )/flFlashDuration )
   }
   else
      iPercent = 100-floatround( ( ( flGameTime - flFlashedAt ) * 100.0 ) / flTotalTime )
   
   return iFlashAlpha
}

public Save(id)
{
   if(!playerLoaded[id])
      return PLUGIN_CONTINUE
   
   new szAuthid[32]
   get_user_name(id, szAuthid, charsmax(szAuthid))
      
   formatex(MySQL_Query, charsmax(MySQL_Query), "UPDATE `achievments` SET `a_lowhp` = '%i', `a_hsk` = '%i', `p_hs` = '%i', `p_knife` = '%i', `a_blk` = '%i', `a_knk` = '%i', `a_pnt` = '%i', `a_flyman` = '%i', `p_spr` = '%i',`a_he` = '%i',`a_plr` = '%i',`a_dsr` = '%i',`p_pl` = '%i',`p_bdef` = '%i', `a1` = '%i', `p1` = '%i', `a_1a2k` = '%i', `a_spd` = '%i' WHERE `steamid` = '%s'",
   a_lowhp[id], a_hsk[id], p_hs[id], p_knife[id], a_blk[id], a_knk[id], a_pnt[id], a_flyman[id], p_spr[id],a_he[id], a_plr[id], a_dsr[id], p_pl[id], p_bdef[id],  a_svlover[id], p_connections[id], a_1a2k[id], a_timespend[id], szAuthid)
   SQL_ThreadQuery(MySQL_Tuple, "SQL_TrashHandler", MySQL_Query)
   
   return PLUGIN_CONTINUE
}
public Load(id)
{
   new szAuthid[32]
   get_user_name(id, szAuthid, charsmax(szAuthid))
   
   // Update item in mysql
   new Handle:sqlQuery, strQuery[512]
   sqlQuery = SQL_PrepareQuery(MySQL_Connection, "SELECT * FROM `achievments` WHERE `steamid` = '%s'", szAuthid)
   
   if(SQL_Execute(sqlQuery))
   {
      if(SQL_NumResults(sqlQuery))
      {
         a_lowhp[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 3)
         a_hsk[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 4)
         p_hs[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 5)
         p_knife[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 6)
         a_blk[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 7)
         a_knk[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 8)
         a_pnt[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 9)
         a_flyman[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 10)
         p_spr[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 11)
         a_he[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 12)
         a_plr[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 13)
         a_dsr[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 14)
         p_pl[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 15)
         p_bdef[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 16)
         a_svlover[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 17)
         p_connections[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 18)
         a_1a2k[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 19)
         a_timespend[id] = SQL_ReadResult(sqlQuery, 20)
      }
      else
      {      
         new strName[32], strSafename[32]
         get_user_name(id, strName, 31)
         
         MakeStringSQLSafe(strName, strSafename, 31)

         formatex(strQuery, 511, "INSERT INTO `achievments` (`steamid`, `name`)VALUES ('%s', '%s')", szAuthid, strSafename)
         SQL_ThreadQuery(MySQL_Tuple, "SQL_TrashHandler", strQuery)
      }
   }
   playerLoaded[id] = true
}

MakeStringSQLSafe(const input[], output[], len)
{
   copy(output, len, input);
   replace_all(output, len, "'", "*");
   replace_all(output, len, "^"", "*");
   replace_all(output, len, "`", "*");
}

public SQL_TrashHandler(FailState,Handle:Query,Error[],Errcode,Data[],DataSize) {
   if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED)
      log_amx("[Achievments] Can't connect to SQL!  [%d] %s", Errcode, Error)
   else if(FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
      log_amx("[Achievments] Quary failed! [%d] %s", Errcode, Error)
   
   SQL_FreeHandle(Query)
}


Плъгина е писан от мен, кода е напълно отворен, моля не присвоявайте авторски права и не го продавайте. Забранявам темата да се пуска в друг форум/сайт, освен този. :bulgaria:
Средни пръсти от морето до небето, #хаштаг Кънчата хлг, искренно ваш враг.
Аватар
HuliganaKuncho
Respected
Respected
Мнения: 1385
Бонус точки: 0
Регистриран: 14 Дек 2013
Предупреждения: 0
Ник в играта: HuliganaKuncho
Скайп профил: petar.sub12
Вашият пол е: Мъж
Репутация: 202

Мнениеот Dragonspower » 07 Юни 2014, 19:02

Тази система я има в една българска Counter-Strike Верига и е доста интересна.
Браво!
Si vous voyez une personne en détresse aide. Tous les retours :)
Аватар
Dragonspower
Напреднал
Напреднал
Мнения: 178
Бонус точки: 0
Регистриран: 02 Мар 2014
Предупреждения: 0
Местоположение: България
Ник в играта: Dragonspower
Скайп профил: Ersoy_98
Вашият пол е: Мъж
Репутация: 35

Мнениеот mario01_2001 » 29 Май 2016, 14:14

Хубав урок! Браво! :)
Последна промяна iv00 на 31 Май 2016, 11:33, променена общо 1 път
Причина: Спам
Трудно е да продължиш, лесно е да кажеш не мога!
Аватар
mario01_2001
Баннат
Баннат
Мнения: 13
Бонус точки: 0
Регистриран: 17 Апр 2016
Предупреждения: 0
Местоположение: Перник
Ник в играта: MDMNFDKFDNKDNFN
Скайп профил: Нямам
Вашият пол е: Мъж
Репутация: 2

Мнениеот HuliganaKuncho » 31 Май 2016, 05:28

Какъв урок те гони, това е плъгин.
Средни пръсти от морето до небето, #хаштаг Кънчата хлг, искренно ваш враг.
Аватар
HuliganaKuncho
Respected
Respected
Мнения: 1385
Бонус точки: 0
Регистриран: 14 Дек 2013
Предупреждения: 0
Ник в играта: HuliganaKuncho
Скайп профил: petar.sub12
Вашият пол е: Мъж
Репутация: 202
  • { SIMILAR_TOPICS }
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение