Начало Форум Сървъри Банове Правила и Условия   »

Slackserv.com - Поверителност

Тази политика обяснява подробно как “Slackserv.com” и свързаните с него дружества (наричани по-долу “ние”, “нас”, “наш”, “Slackserv.com”, “http://www.slackserv.com/forum”) и phpBB (наричан “те”, “тях”, “техен”, “phpBB софтуерът”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB Teams”) използват всяка информация, събрана по време на всяка сесия на ползване от вас (наричана по-долу “Вашата информация”).

Вашата информация се събира по два начина. Първо, разглеждането на “Slackserv.com” ще накара phpBB софтуерът да създаде няколко бисквитки, представляващи малки текстови файлове, които се свалят при временните файлове на браузъра на Вашия компютър. Първите две бисквитки съдържат само потребителски идентификатор (наричан по-долу “user-id”) и анонимен идентификатор на сесията (наричан по-долу “session-id”), които са Ви автоматично назначени от phpBB софтуера. Трета бисквитка се създадена при преглеждане на теми в “Slackserv.com” и се използва за запомняне на прочетените от Вас теми, подобрявайки работата Ви.

Ние можем също така да създадем бисквитки отвъд phpBB софтуера при разглеждане на “Slackserv.com”, въпреки че те са извън обхвата на този документ, който е предназначен само за покриване на страници, създадени от phpBB софтуера. Вторият начин, по който ние събираме Вашата информация, е това какво Вие изпращате към нас. Това може да бъде, и не е ограничено до: писане като анонимен потребител (наричани по-долу “анонимни мнения”), регистриране в “Slackserv.com” (наричан по-долу “Вашият акаунт”) и мнения, написани от Вас след регистрация използвайки акаунт (наричани по-долу “Вашите мнения”).

Вашият акаунт ще съдържа минимум уникално идентифициращо име (наричано по-долу “Вашето потребителско име”), лична парола за влизане във Вашия акаунт (наричана по-долу “Вашата парола”) и личен, валиден e-mail адрес (наричан по-долу “Вашият e-mail”). Вашата информация за Вашия акаунт в “Slackserv.com” е защитена от законите за защита на данни, приложими в нашата страна. Всякаква информация, различна от Вашето потребителско име, Вашата парола и Вашия e-mail, която се изисква от “Slackserv.com” в процеса на регистрация е или задължителна, или незадължителна, по преценка на “Slackserv.com”. Във всички случаи, Вие можете да определите каква информация от Вашия акаунт е видима публично. При това, в рамките на Вашия акаунт, Вие можете да се запишете или да се отпишете от получаване на автоматично генерирани писма от phpBB софтуера.

Вашата парола е шифрована (еднопосочно хеширана) така че да бъде в безопасност. Въпреки това е препоръчително да не използвате същата парола в други сайтове. Вашата парола е средството за достъп до Вашия акаунт в “Slackserv.com”, затова моля пазете я внимателно и знайте, че при каквито и да било обстоятелства, никой от “Slackserv.com”, phpBB или друга трета страна няма да поиска Вашата парола. Ако се случи да забравите Вашата парола за Вашия акаунт, можете да използвате функцията "Забравена парола", предоставена от phpBB софтуера. Този процес ще поиска от Вас да изпратите Вашето потребителско име и Вашия e-mail, след което phpBB софтуерът ще генерира нова парола, за да възстановите Вашия акаунт.


Върни се към страницата за вход